BARBARIGA POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA – DVA APARTMANA BARBARIGA

  • Cijena €35.000
  • Približno 263.298 kn
  • Šifra: 20ZZ3
  • Objavljen: 06.08.2022.
  • Trajanje: do prodaje
Površina
24 m2
Površina okućnice
0.0
Godina izgradnje
1990

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU
NEKRETNINA – DVA APARTMANA U NASELJU BARBARIGA,

REPUBLIKA HRVATSKA

agencije za promet nekretninama Platinum nekretnine Istra.
I. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje su sljedeće nekretnine:

Godina izgradnje: 1985
Površina: 24,99 m2
Kat/pozicija: drugi kat lijevo
Apartman je upisan v zemljišnoknjižni ured Pula, k.o. Vodnjan (324370) ,
Primjedbe: Zemljišnoknjižno stanje uredno. Objekt nije etažiran. Iz zemljišnoknjižnih podataka na dan objave
ovog poziva razvidno je da je nekretnina bez tereta.

Površina: 24,99 m2
Kat/pozicija: drugi kat desno
Apartman je upisan v zemljišnoknjižni ured Pula, k.o. Vodnjan (324370) ,
Primjedbe: Zemljišnoknjižno stanje uredno. Objekt nije etažiran. Iz zemljišnoknjižnih podataka na dan objave
ovog poziva razvidno je da je nekretnina bez tereta.
Opis apartmana:
Apartmani su svaki po 24,99 m2 neto tlocrtne površine (bruto 29,99 m2), nalaze se na drugom katu zgrade sa
šest
Apartmani su tipa »studio« i sastoje se od sljedećih prostorija: dnevni prostor sa kuhinjom, blagovaonicom i
ležajem, kupaonica i balkon. Grijanje i hlađenje izvedeno je klima uređajem. Prozori su drveni sa termo pan
staklima. Ugrađeni materijali te oprema su standardne kvalitete i prvobitne izvedbe. Apartmani su od plaže
udaljeni ca. 750 m, prometna povezanost je dobra. Parkiranje na javnim površinama ili na parkiralištu sa
naplatom.
Energetska iskaznica: D/C
IZHODIŠNA CIJENA
Izhodišna (početna) cijena za predmet prodaje je
* Apartman br. 115-201: 35.000,00 EUR
* Apartman br. 115-202: 35.000,00 EUR
Izhodišna cijena je oblikovana na osnovi procjene tržišne vrijednosti nekretnina određene od strane sudskog procjenitelja. Prodavatelj je u posjedu službene procjene vrijednosti.

III. KAPARA
Ponuđaču nije potrebno uplatiti kaparu za ozbiljnost ponude.

IV. UVJETI PRODAJE:
1. Sudjelovati u natječaju smiju sve pravne te fizičke osobe, koje imaju pravo upisa vlasništva u Republici
Hrvatskoj te pravovremeno daju ponudu sa svim zahtijevanim podatcima. Nepravovremene i
nepotpune ponude te ponude niže od ishodišne cijene neće se uzimati u obzir.
2. Prodavatelj pridržava pravo da:
* Sa najboljim ponuđačima izvede dodatne pregovore;
* Zaustavi postupak prije potpisa ugovora bez obaveza do ponuđača, te bez obaveze da navede
razlog za tu odluku. Obaveza prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor sa ponuđačem koji
ponudi najvišu cijenu je stoga isključena.
3. Ponuđač potvrđuje da mu je položaj i stanje nekretnine dobro poznato, da se kupoprodaja obavlja
po načelu viđeno–kupljeno uz isključenje svake odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke na
strani prodavatelja, koji su na dan predaje ponude bili poznati kupcu.
4. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena.
5. U ponudi moraju ponuđači obavezno navesti neto cijenu koju su spremni platiti za kupnju nekretnine.
Ponuđena cijena ne sadrži troškove poreza na promet nekretninama te ostalih mogućih troškova.
Porez i ostale troškove postupka plaća kupac na osnovi važećih propisa. Sve troškove u svezi
prijenosa vlasništva u cjelosti plaća kupac, ukoliko nije u kupoprodajnom ugovoru drugačije
dogovoreno. Kupac je dužan platiti agencijsku proviziju u visini 3% + PDV od vrijednosti dogovorene
kupoprodajne cijene.
6. U slučaju da prodavatelj primi dvije ili više ponuda istog iznosa se pismeno izvede dodatni krug
pregovora o povećanju ponuđene cijene sa ponuđačima.
7. Sa izabranim ponuđačem će prodavatelj pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku trideset
(30) dana nakon pismene obavijesti da je njegovu ponudu prihvatio.
8. Ponuđač mora čitavu otkupnu cijenu za nekretninu platiti na TRR prodavatelja skladno uvjetima
određenim kupoprodajnim ugovorom.
9. U slučaju da ponuđač ne sklopi kupoprodajni ugovor ili ne uplati odkupnu cijenu u dogovorenom roku
se dogovor/ugovor raskida.
10. Prijenos vlasništva te uvođenje kupca u posjed nad nekretninom će uslijediti neposredno nakon
uplate dogovorene kupoprodajne cijene, koji će rok biti naveden u kupoprodajnom ugovoru.

4

Prilikom primopredaje će stranke sastaviti primopredajni zapisnik.
11. Ponuđač je upoznat sa mogućnosti da će prije sklapanja kupoprodajneog ugovora biti potrebno
zadovoljiti ispunjavanje uvjeta u smislu pridobivanja potvrda, dozvola ili suglasnosti te da je sklapanje
pravnog posla ovisno o pridobivanju takvih potvrda, dozvola ili suglasnosti.
12. Ponuđač prije sklapanja kupoprodajnog ugovora mora osigurati vlastiti OIB.
Pismena ponuda mora sadržavati:
* ime, prezime / naziv pravne osobe, porezni broj, OIB, JMBG te adresu stalnog boravišta /sjedišta
kupca, te kontaktne podatke (e-mail, telefon);
* navedenu identifikaciju nekretnine (broj apartmana), za koju daje ponudu;
* ponuđenu cijenu za kupnju apartmana (bez dodatnih troškova, u eurima);
* izjavu da ponuđač u cijelosti prihvaća sadržaj i uvjete ovog Poziva.

Ponudu je potrebno poslati
* po pošti na adresu: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za počitniški apartma v Barbarigi«
V. ROK ZA PREDAJU PONUDA
Prikupljanje ponuda će trajati od objave u medijima do 09.09. 2022.
Kao pravovremene će se uvažiti ponude koje do navedenog datuma dospiju na adresu prodavatelja.

VI. OGLED NEKRETNINA
Ogled nekretnina je moguć po prethodnom dogovoru. Kontaktna osoba:
Platinum nekretnine Istra, tel: 00385 (0) 91 16 08 456, e-pošta: [email protected]

VII. ROK V KOJEM ĆE PONUĐAČI BITI OBAVIJEŠTENI O IZBORU
O rezulatatu prikupljanja ponuda će ponuđači biti obaviješteni najkasnije u roku 8 (osam) dana od roka za
predaju ponuda.
**Zainteresirani kupci mogu dobiti potrebne informacije o oglašenoj nekretnini i razgledati istu putem naše agencije isključivo uz prethodno potpisivanje ugovora o posredovanju o prometu nekretnina ili Zapisnik o razgledavanju nekretnina.**

Slični oglasi

Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više