Dubrava- daje se u prodaju građevinsko zemljište, površine 4614m2, po cijeni od 1.614,900.00eura

  • Cijena €1.614.900
  • Približno 12.169.078,95 kn
  • Šifra: 9P26B
  • Objavljen: 28.04.2019.
  • Trajanje: do prodaje
Ulica
0
Površina
4.614 m2
Vrsta zemljišta
Građevinsko

Dubrava- uz glavnu cestu daje se u prodaju građevinsko zemljište površine 4 614m2.Prema prostorno planskoj dokumentaciji predmetne nekretnine nalazi se u K zoni-gospodarska namjena-poslovna. Poslovna namjena prema GUP-u  obuhvaća poslovne,upravne, uredske, trgovačke, uslužne i komunalno-servisne sadržaje te poslovne hotele. Mogu se graditi građevine i za druge sadržaje. Također nalazi se u zoni urbanih pravila oznake 2.2.( Linearni potezi urbaniteta) Linearni potezi urbaniteta su potezi uz glavnu ulicu. Najveća izgrađenost građevne čestice je 50%. Najveći Ki nadzemno je 1.0. Najmanja površina građevne čestice je 600m2. Najmanje  80m2 građevne čestice je / 1stan. Najveći GBP na građevnoj čestici stambene namjene je 800m2. Za izgradnju nestambenih sadržaja na većim građevnim  česticama GBP može biti veći od 800m2; ki ne veći od 1,0 a ostali parametri prema detaljnjim pravilima. Najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat. Lokacijska i građevinska dozvola, hidrantska mreža, sve komunalne pristojbe plaćene. Grijanje plinsko-etažno.Vlasništvo uredno. Moguće je otkupiti i dodatnih 828m2 kod ulaznog puta s glavne ceste.Slični oglasi

Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više