Uvjeti korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete (dalje: Opći uvjeti) web stranice https://oglasnik.bazzar.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama https://oglasnik.bazzar.hr primjenjuju se navedeni Opći uvjeti, kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske. Oglašivači i kupci (dalje u tekstu zajedno: korisnici) odgovaraju za svako postupanje protivno Općim uvjetima.

Stranica https://oglasnik.bazzar.hr u vlasništvu je trgovačkog društva PRATI ME d.o.o. (dalje: PRATI ME d.o.o.). PRATI ME d.o.o. zadržava pravo mijenjati izgled i sadržaj Općih uvjeta, kao i svih servisa i podstranica koje su njegov sastavni dio, bez obveze prethodne najave. Isključiva je obveza korisnika upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama, kao i svih servisa koje su njegov sastavni dio, nakon objave izmjena predstavlja Vaš pristanak  i suglasnost s istima. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na https://oglasnik.bazzar.hr PRATI ME d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja korisnika da to učini.

Kontakt

PRATI ME d.o.o.

Sjedište: Jurjevska 20, Zagreb

E-mail: [email protected]

Telefon: +385 1 44 00 425 (Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.)

Sadržaj stranica

PRATI ME d.o.o. osmislilo je web stranicu https://oglasnik.bazzar.hr s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima i kupcima. Svi oglasi i informacije vezani uz oglašavanje dolaze od oglašivača, koji su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen. Isključena je svaka odgovornost PRATI ME d.o.o. za sadržaj oglasa na web stranici https://oglasnik.bazzar.hr, kao i za povremenu ili privremenu nedostupnost web stranice https://oglasnik.bazzar.hr

Uporaba i zaštita osobnih podataka

U PRATI ME cijenimo vašu privatnost zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti.

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).

Politika privatnostiodređuje upotrebu informacija koje će PRATI ME zaprimiti od vas kada posjetite BAZZAR OGLASNIK internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa PRATI ME korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski.

Pri korištenju https://oglasnik.bazzar.hr dužni ste osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje dajete.

Kao prijavljeni korisnik PRATI ME dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). PRATI ME savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti PRATI ME

Korisnici objavom oglasa na https://oglasnik.bazzar.hr, dopuštaju PRATI ME d.o.o. da taj sadržaj koristi i objavljuje i na društvenim mrežama. PRATI ME d.o.o. će u drugim medijima objavljivati samo sadržaj oglasa i link na stranicu https://oglasnik.bazzar.hr, dok neće objavljivati osobne podatke korisnika.

PRATI ME ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.

PRATI ME  Politika privatnostisastavni je dio Uvjeta korištenja i može sepročitati ovdje.

Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Podaci na https://oglasnik.bazzar.hr, su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na www.bazzar.hr, a uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu), pripadaju PRATI ME d.o.o. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost PRATI ME d.o.o. u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na https://oglasnik.bazzar.hr,

Isključenje iz uporabe, naknada štete

PRATI ME d.o.o. je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranica, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://oglasnik.bazzar.hr, ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito:

 

Isključenje odgovornosti

PRATI ME d.o.o. ne odgovara:

 

Oglas

Svaki oglašivač odgovoran je za pružanje ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Sve nedostatke u vezi s proizvodom i ambalažom ili pakiranjem oglašivač je dužan navesti i detaljno opisati. Predajom oglasa na stranici oglašivač ovlašćuje PRATI ME d.o.o. da objavljuje podatke koji se odnose na proizvod. Oglašivač je dužan odgovarati na upite vezano za oglase u razumnom roku.

Strogo je zabranjena objava oglasa na web stranici https://oglasnik.bazzar.hr, na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane PRATI ME d.o.o.

PRATI ME d.o.o. zadržava pravo brisanja svih oglasa koji ne zadovoljavaju navedene kriterije. PRATI ME d.o.o. ima pravo izmijeniti ili ukloniti oglase bez najave, a osobito u sljedećim situacijama:

Dopušteno je postavljanje linkova (poveznica) isključivo na vlastitu web trgovinu ili vlastitu web stranicu unutar Vašeg Korisničkog računa. Nije dopušteno postavljanje linkova (poveznica) na konkurentske stranice.U tom slučaju PRATI ME d.o.o. zadržava pravo ukloniti link (poveznicu).

PRATI ME d.o.o. u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo mijenjanja pozicioniranosti oglasa. PRATI ME d.o.o. također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

Uvjeti oglašavanja usluge

Između oglašivača i PRATI ME d.o.o. sklapa se ugovor o oglašavanju. Pri sklapanju ugovora oglašivač mora prihvatiti Uvjete korištenja te oni čine sastavni dio ugovora o oglašavanju.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://oglasnik.bazzar.hr ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Korištenje „kolačića“

Za analizu svoje internetske stranice koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice, te time stječemo saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Kolačići se mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati. To međutim može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice. Više o politici kolačića može saznati na Politika kolačića.

 

U Zagrebu, 24.5.2018.

Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više